Ułóż Swój dom jak układankę

Wyobraź sobie dom swoich marzeń.

Jaki jest?

Bezpieczny, zdrowy, z pięknym ogrodem, w którym rosną owoce i warzywa zrywane i jedzone przez twoje dzieci?
A może przed domem jest łąka, na której uczysz dzieci jak pleść wianki z kwiatów? Z jakich elementów składa się twój wymarzony dom?
Poniżej znajdują się elementy, przy pomocy których możesz stworzyć, swoją własną układankę, własne marzenie o swoim domu. Pokaż nam jak ono wygląda, a my nadamy mu realny kształt.

puzle


Biobudownictwo – Straw bale – budujemy domy z kostek prasowanej słomy

biobudownictwo - słomowanie

Trochę historii

Kamień, drewno, glina i słoma są jednymi z pierwszych materiałów wykorzystywanych przez człowieka w historii do budowania swoich domostw. Do dziś w wielu regionach świata są podstawowymi materiałami budowlanymi, wynika to przede wszystkim z powszechnej dostępności tych materiałów na całym świecie jak i ich świetnych właściwości.

Historia budowania z kostek prasowanej słomy – Straw bale zaczęła się od stworzenia mechanicznej prasy do wiązania słomy w połowie XIX w. Pierwsze wzmianki o budowie domów w tej technologii odnotowano w Stanach Zjednoczonych w Nebrasce pod koniec XIX w. Pierwszym osadnikom na tych terenach brakowało drewna, które było wówczas podstawowym materiałem budowlanym, zaczęli wykorzystywać kostki słomy do budowy domostw, i innych budynków publicznych.

Zalety tej technologii:

 1. Domy budowane w tej technologii są ekologiczne, praktycznie zerowo emisyjne i niskoenergetyczne. Materiałami potrzebnymi do budowy domu jest: kamień, drewno, słoma, glina, piach, wkręty, gwoździe i kątowniki. 99% materiałów użytych przy budowie jest biodegradowalna, natomiast pozostały 1% można poddać recyklingowi. Przy budowie używamy materiałów lokalnych. Glinę i piach można często otrzymać spod fundamentów a drewno z pobliskiego tartaku. Nie musimy korzystać np. z cegieł do których produkcji jest wykorzystana ogromna ilość energii, wytwarzany dwutlenek węgla i substancje toksyczne. Cegłę zastępuje nam kostka słomy, która jest odpadem rolniczym i akumulatorem dwutlenku węgla. Przez co znacząco obniżamy koszty środowiskowe, emisyjne i finansowe.
 2. Domy te są długowieczne, solidne, mogą nam służyć całe życie. Najstarsze domy w tej technologii mają przeszło 100 lat i są w dobrym stanie po dziś dziń.
 3. Cechami charakterystycznymi dla domów budowanych z kostek prasowanej słomy jest fakt, iż są bardzo ciepłe i energooszczędne. Wynika to z właściwości słomy, która jest doskonałym termicznym izolatorem. Grube ściany około 50-60 cm posiadają świetny współczynnik przenikalności ciepła, przy odpowiednio ocieplonym dachu osiągamy standard domu pasywnego, czyli zapotrzebowanie energetyczne poniżej 15 kWh/m2 rok. Dzięki temu zimą w domu jest ciepło a latem chłodno.
 4. Koszty związane z budową są niewielkie w porównaniu z klasycznym budownictwem. Spowodowane jest to głównie niską ceną materiałów jakie stosujemy do budowy, np. kostkę słomy możemy kupić od rolnika już za 1,5 zł za szt. Do budowy ścian 80-cio metrowego domu wykorzystaliśmy około 900 kostek co daje sumę 1 350 zł.
 5. Ściany pokryte tynkami glinianymi, które stosuje się w celu zabezpieczenia słomy, posiadają świetne właściwości antyalergiczne. Glina i słoma tworzy przyjazny człowiekowi mikroklimat dzięki dużym możliwościom paroprzepuszczalnym wilgoci, pary wodnej przez ściany. W pomieszczeniach utrzymuje się stała wilgotność powietrza na poziomie 50-55%. Tynki gliniane, charakteryzują się dużą wytrzymałością na ogień, często stosowanym rozwiązaniem jest wykańczanie wszystkich kątów prostych w domu na pół okrągło, żłobienie wnęk oraz budowanie półek pokrytych gliną, dzięki czemu dom staje się bardziej naturalny i oryginalny. Plastyczność gliny daje nam nieograniczone możliwości w tworzeniu artystycznych detali, które dodatkowo upiększą dom, tworząc w nim niepowtarzalny ciepły klimat.

Wady tej technologii:

 1. Wadą związaną z biobudownictwem jest fakt, iż w Polsce mamy tylko kilka firm zajmujących się tematem budownictwa naturalnego, przez co okres rozpoczęcia prac budowlanych, przez wykonawcę może być znacząco wydłużony.
 2. Przy małej powierzchni działki, minusem staje się fakt iż ściany mają około 50-60 cm szerokości, przez co budynek zajmuje większą powierzchnie, kosztem działki.
 3. W trakcie wysychania tynków z gliny dochodzi do pęknięć, które są usuwane po całkowitym wyschnięciu. Pęknięcia te zacierane są masą tynkarską.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy te domy są solidne, ile lat będzie stał taki dom?
  Są solidne. Przykładem może być pierwszy w tej technologii dom w Europie Francuskiego inżyniera Feuillette z 1921 roku. Dom stoi po dziś dzień i jest w dobrym stanie.
 • Czy domy te są łatwopalne?
  Ściany wykonane z drewna słomy i pokryte tynkiem z gliny, posiadają bardzo dobre właściwości ognioodporne. Bez żadnego problemu wytrzymują pół godzinny sprawdzian z bezpośrednim ogniem. Zawdzięczamy to około 5 cm warstwie tynku z gliny.
 • Czy myszy nie gnieżdżą się w ścianach?
  Mysz może dostać się do domu przez otwarte drzwi lub okno. Nie spotkaliśmy się z sytuacją aby myszy gniazdowały w ścianach. Dla osób szczególnie przewrażliwionych istnieje rozwiązanie. Jest nim druciana siatka o drobnych oczkach, którą montuje się od fundamentu w górę. Generuje to jednak dodatkowe koszty.
 • Czy słomą można ocieplać również dach?
  Tak, jest to świetne i tanie rozwiązanie. Większość ciepła z naszych domów ucieka przez dach. Ciepłe powietrze ma tę właściwość, że unosi się do góry, przez co najbardziej narażeni na jego ubytki jesteśmy w wyniku źle zaizolowanego poddasza. Używając kostek słomy jako izolatora, na poddaszu możemy osiągnąć poziom pasywności energetycznej.


Dworactwo biobudowlane

Wiele rodzin samodzielnie bierze się za budowę domu w technologii straw bale, jednak doświadczenia wyniesione z warsztatów często nie wystarczają by bez problemowo przejść przez wszystkie etapy budowy. Dla takich osób, stworzyliśmy możliwość wsparcia praktycznego i teoretycznego. Po wcześniejszym zgłoszeniu, przyjeżdżamy na budowę, na konkretny etap budowy, np. słomowanie pomagamy praktycznie do momentu, aż wszystko jest jasne i dalej inwestorzy sami kontynuują budowę, do kolejnego etapu.


Warsztaty Biobudowlane

Prowadzimy warsztaty biobudowlane z zakresu budowy w technologii straw bale, wykonywania tynków glinianych, budowy ścianek działowych z gliny lekkiej.

Prowadzimy warsztaty biobudowlane na terenie zaprzyjaźnionego grodziska wczesnośredniowiecznego w Rzeczycy. Jest to świetny sposób na zapoznanie się z historią naszych przodków, możemy sami wejść w ich buty i zobaczyć jak wyglądały ich zajęcia, związane z budową domów, ubrudzić się gliną i popracować przy drewnie. Warsztaty są dedykowane dla dorosłych, dzieci jak i całych rodzin. Jest to ciekawa alternatywa na spędzenie aktywnie weekendu.


Tynki gliniane

 

8

Tynk gliniany jest najzdrowszym ze wszystkich tynków. Wynika to z faktu, iż w 100% jest naturalny. Posiada wiele korzystnych właściwości dla człowieka:

 • jest antyalergiczny, antystatyczny i po wyschnięciu nabiera właściwości przeciwgrzybicznych,
 • jedynym ograniczeniem gliny jest ludzka wyobraźnia, daje nam nieograniczoną możliwość tworzenia zdobień, żłobień, wykończeń artystycznych naszego domu,
 • tynki gliniane są paroprzepuszczalne, dzięki czemu regulują wilgotność w pomieszczeniach i utrzymują ją na stałym poziomie,
 • tynki gliniane charakteryzują się dużą wytrzymałością na ogień,
 • glina pochłania zapachy jakie wytwarzamy w domu,
 • tynk gliniany działa jak akumulator, ściany nagrzewają się w czasie dnia od promieni słonecznych i powoli oddają je wieczorem i nocą.


Przydomowe oczyszczalnie hydrofitowe

Oczyszczalnia hydrofitowa

Oferujemy Państwu możliwość zakupu i montażu szerokiej gamy oczyszczalni biologiczno – roślinnych. Są to systemy służące do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych oraz przemysłowych, do stopnia określonego przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Charakterystyczne dla oczyszczalni biofitowych są znikome nakłady energetyczne, niska uciążliwość zapachowa oraz możliwość harmonijnego wkomponowania w krajobraz. Dodatkowo, systemy hydrobotaniczne są praktycznie bezobsługowe. Procesy oczyszczania ścieków prowadzone są przez mikroorganizmy żyjące  w podłożu oraz przez same rośliny wchodzące w skład podłoża. Jedyne czynności eksploatacyjne wymagane podczas pracy oczyszczalni to przycinanie roślinności oraz opróżnianie osadnika gnilnego (średnio raz do roku).

Przydomowe oczyszczalnie biologiczno – roślinne pracują efektywnie przez cały rok. W okresie zimowym ich skuteczność spada (ok. 20-30%) co związane jest ze zmniejszoną aktywnością mikroorganizmów w niskich temperaturach, jednak stały dopływ ciepłych ścieków pozwala na przebieg procesu przy temperaturach ujemnych.

Przy korzystnym ukształtowaniu terenu cały układ może pracować grawitacyjnie, co wyklucza zużycie energii elektrycznej. Nie jest konieczne również stosowanie żadnych urządzeń do recyrkulacji czy też napowietrzania. Prostota systemu gwarantuje niską awaryjność związaną z brakiem ruchomych oraz zużywalnych części. Średni czas eksploatacji złoża roślinnego wynosi 10 lat. Po tym okresie trzeba je opróżnić i usunąć nagromadzone osady denne. Po ponownym ukorzenieniu się roślinności układ jest gotowy do działania.

Niskie nakłady finansowe, w porównaniu do oczyszczalni przydomowych pracujących w oparciu o osad czynny pozwolą Państwu na:

 • oszczędności związane z wywozem zawartości szamba przez tabor asenizacyjny,
 • oszczędności związane z zużyciem wody do podlewania roślinności w okresie letnim,
 • korzyści estetyczne związane z urozmaiceniem krajobrazu poprzez indywidualny dobór roślinności i układu oczyszczalni,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Przykładowy projekt przydomowej oczyszczalni hydrofitowej:

Skuteczność oczyszczalni roślinnych wynosi średnio:

 • 80-90% z zawiesin i zanieczyszczeń organicznych
 • pobór azotu zależy od rodzaju złoża i nasadzonej roślinności, fosfor wiązany jest na ziarnach gruntu i przez chemiczne strącanie – sprawność usuwania biogenów sięga 50-70%

Współpracujemy z dr hab. inż.  Wojciechem Dąbrowskim oraz mgr inż. Radosławem Żyłką z Katedry Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki Białostockiej w zakresie projektowania, wykonania i analizy skuteczności oczyszczalni biologiczno – roślinnych.

Proces oczyszczania:

 • ścieki z domu trafiają do osadnika gnilnego. Tu, w procesie sedymentacji ze ścieków usuwana zostaje zawiesina ogólna. Związki ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) zbierają się na powierzchni w postaci kożucha.  Dodatkowo, długi czas przetrzymania w warunkach beztlenowych prowadzi do częściowego rozkładu substancji organicznych oraz związków biogennych.
 • następnym elementem oczyszczalni jest złoże gruntowo – roślinne. Proces oczyszczania oparty jest o biomimetykę, czyli naśladownictwo przyrody. Wykorzystywane są procesy zachodzące w warunkach naturalnych na terenach bagiennych i podmokłych. Biofity, czyli rośliny przystosowane do wegetacji w częściowym zanurzeniu, asymilują zanieczyszczenia ze ścieków jako budulec biomasy. Dodatkowo poprzez rozbudowany przestrzennie system korzeni, dostarczają do złoża tlen niezbędny w procesach biologicznego rozkładu. Całość złoża pracuje w warunkach niedotlenionych, natomiast wokół korzeni wytwarzane są strefy aerobowe, bogate w atmosferyczny tlen dostarczony przez korzenie. W rezultacie możliwe jest prowadzenie procesu oczyszczania w naprzemiennych warunkach tlenowych i beztlenowych co stanowi świetne warunki do biologicznego rozkładu związków azotu w procesach nitryfikacji i denitryfikacji związków węgla wyrażonych jako BZT5 i ChZT oraz daleko idącej biologicznej defosfatacji.
 • oczyszczone ścieki, przy prawidłowej pracy systemu, mogą być wprowadzone do gruntu poprzez drenaż rozsączający lub studnie chłonną lub odprowadzone powierzchniowo do bezodpływowego oczka wodnego, gdzie w obecności roślinności wodnej następuje dalsze doczyszczanie. Ścieki oczyszczone w złożu roślinno – biologicznym doskonale nadają się do podlewania drzew, krzewów, trawników i zieleńców.


Łąki kwietne

kwietne_laki

Łąki Kwietne zamiast trawnika? Łąki Kwietne są ideą stworzoną przez botanika dr. hab. Łukasza Łuczaja. Większość z nas, nawet nie zastanawia się czy jest jakaś alternatywa dla trawnika. Ale czym właściwie jest trawnik? Trawnik jest najczęściej monokulturą, pozbawioną różnorodności biologicznej i barw. Dlatego trzeba poświęcać mu dużo czasu, wody i pieniędzy by utrzymać go w dobrej kondycji i wyglądzie. Łąki Kwietne są całkowitym zaprzeczeniem trawników, są pełne różnorodności biologicznej zarówno fauny jak i flory, nie wymagają podlewania, a kosi się je dwa, trzy razy do roku. W zamian przed domem mamy od wiosny do jesieni pełną gamę pachnących kwiatów i kolorowych motyli. Do tego pełnimy ważną role w przyrodzie, gdyż nasze podwórko staje się bankiem genów polskich roślin i owadów, które bezpowrotnie zanikają z naszych ziem. Nie bez znaczenia jest też funkcja edukacyjna jaką łąka może spełniać przy edukacji naszych dzieci i ich kontaktu z przyrodą.

Więcej informacji na stronie dr. hab. Łukasza Łuczaja – kliknij odnośnik


Ogrody permakulturowe

Permakultura jest gałęzią projektowania ekologicznego, gdzie człowiek współpracuje z naturą zamiast z nią walczyć. Korzyści z tej współpracy czerpią obie strony. Człowiek wytwarza zdrową żywność, uczy się obserwując naturalne procesy, a środowisko nie tracąc na tym spokojnie trwa. Permakultura polega na wnikliwej obserwacji procesów zachodzących w ekosystemach oraz zastosowaniu tych samych procesów w naszych ogrodach. Permakultura wykorzystuje:

 • bioróżnorodność, tak zwane ,,korzystne sąsiedztwo" roślin,
 • nie przekopujemy ziemi, robią to za nas dżdżownice,
 • nie używamy chemicznych środków ochrony roślin, np. przy pladze mszyc korzystamy z ich naturalnych wrogów - biedronek, lub wytwarzamy preparat z pokrzyw.

Permakultura jest gwarantem zdrowej żywności w twoim domu, czas zastosować ją w twoim ogrodzie i sadzie.